• Εφάπαξ τέλος εγγραφής για νέα μέλη.
  Ως μέλος της «Λαλίτσας» δικαιούστε:
  • Εκπτώσεις στις δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.
  • Προτεραιότητα σε υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται δωρεάν στο κοινό.
  • Συμμετοχή στο δίκτυο εθελοντών της Εταιρείας.
  • Συμμετοχή στην ομάδα μελών στο facebook (lalitsa_Members).
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας, σε δράσεις γευσιγνωσίας και σε πειραματικές εφαρμογές παραγωγής προϊόντων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της.
  • Λήψη ενημερωτικού μηνύματος για τις δράσεις της Εταιρείας και δικαίωμα πρώτης προτίμησης συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη.
 • Εφάπαξ τέλος εγγραφής για νέα μέλη.
  Ως μέλος της «Λαλίτσας» δικαιούστε:
 • Εκπτώσεις στις δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Προτεραιότητα σε υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται δωρεάν στο κοινό.
 • Συμμετοχή στο δίκτυο εθελοντών της Εταιρείας.
 • Συμμετοχή στην ομάδα μελών στο facebook (lalitsa_Members).
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας, σε δράσεις γευσιγνωσίας και σε πειραματικές εφαρμογές παραγωγής προϊόντων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της.
 • Λήψη ενημερωτικού μηνύματος για τις δράσεις της Εταιρείας και δικαίωμα πρώτης προτίμησης συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη.

Τίτλος

Go to Top