Εγγραφή μέλους στη Λαλίτσα AμΚΕ

30.00

Εφάπαξ τέλος εγγραφής για νέα μέλη.

Ως μέλος της «Λαλίτσας» δικαιούστε:

  • Εκπτώσεις στις δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.
  • Προτεραιότητα σε υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται δωρεάν στο κοινό.
  • Συμμετοχή στο δίκτυο εθελοντών της Εταιρείας.
  • Συμμετοχή στην ομάδα μελών στο facebook (lalitsa_Members).
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας, σε δράσεις γευσιγνωσίας και σε πειραματικές εφαρμογές παραγωγής προϊόντων υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της.
  • Λήψη ενημερωτικού μηνύματος για τις δράσεις της Εταιρείας και δικαίωμα πρώτης προτίμησης συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη.
Κατηγορία:

Περιγραφή

Με την εγγραφή σου ως μέλος της «Λαλίτσας» δίνεις αξία στην δύναμή σου.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και με την ομαδική προσπάθεια πετυχαίνουμε τη μέγιστη ωφέλεια.

Αγαπητό υποψήφιο μέλος σας ευχαριστούμε  για το ενδιαφέρον σας να γνωρίσετε τη «Λαλίτσα». Όραμα των ιδρυτών της Εταιρείας είναι η προώθηση των καλών πρακτικών σε τομείς όπως το φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η παραγωγή διατροφικών αγαθών στην Ελλάδα.

Συγκεντρώνουμε πόρους, προωθούμε τη Συνεργία, υποστηρίζουμε μικρές και αποτελεσματικές δράσεις, κάθε φορά σε έναν Καλό Σκοπό τον οποίο θα επιλέξουμε μαζί με τα μέλη της Λαλίτσας. Κύρια χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας είναι η διάθεση προσφοράς, η ερευνητική αναζήτηση και η δημιουργικότητα. Θα θέλαμε να συμβάλλουμε στην εξοικείωση του έμψυχου δυναμικού με τις καλές πρακτικές και στην διασύνδεση ανθρώπων που πιστεύουν σε όλα τα παραπάνω και επιθυμούν να συμμετέχουν ή να υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες δράσεις από όπου κι αν βρίσκονται.

Τα παραπάνω έχουν αποτυπωθεί στο καταστατικό της Εταιρείας όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα:

« Σκοποί της Εταιρείας:

α) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και της βιοποικιλότητας αυτής.

β) Η μελέτη του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας, σε κάθε τους έκφανση καθώς και η ανάδειξη – προώθηση όλων των παραπάνω

γ) Η   προστασία, η ανάδειξη και η προώθηση γνήσιων τοπικών προϊόντων και αγαθών καθώς και η ιδιαίτερη αξία αυτών όταν παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους και καλές πρακτικές για τον τόπο, το περιβάλλον, τους πόρους και γενικότερα τον άνθρωπο και το οικοσύστημα.

δ)  Η ανάδειξη, η ενδυνάμωση και η εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού της χώρας.

Οι «Υποστηρικτές-Μέλη» εκτός από φυσικά πρόσωπα δύναται να είναι νομικά πρόσωπα, ομάδες, σύλλογοι και εταιρείες οποιασδήποτε μορφής που απολαμβάνουν ειδικά προνόμια όπως αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

α) Δικαίωμα εκπτώσεων στις δράσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.

β) Προτεραιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα διατίθενται δωρεάν στο κοινό.

γ) Συμμετοχή στο δίκτυο εθελοντών της Εταιρείας.

δ) Συμμετοχή στην ομάδα μελών στο facebook (lalitsa_Members).

ε) Δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα της Εταιρείας, σε δράσεις γευσιγνωσίας και σε πειραματικές    εφαρμογές παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε άλλων δράσεων που προάγουν τους σκοπούς της.

στ) Λήψη ενημερωτικού μηνύματος για τις δράσεις της Εταιρείας και δικαίωμα πρώτης προτίμησης συμμετοχής για τα εγγεγραμμένα μέλη.

Η εγγραφή μέλους είναι 30€ κατ’ άτομο εφάπαξ και σε περίπτωση εγγραφής συζύγου ή τέκνων ήδη υπάρχοντος «Υποστηρικτή – Μέλους» το ποσό εγγραφής ορίζεται στο συμβολικό τίμημα των δέκα 10€ ανά άτομο, εφάπαξ, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί σε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εγγραφή ακόμη και αν αυτό καταβάλει το αντίστοιχο τέλος εγγραφής όπως και να διαγράψει υπάρχον «Υποστηρικτή – Μέλος» αν οι συμπεριφορές και οι δράσεις του έρχονται σε σύγκρουση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Σας καλούμε λοιπόν να συμμετέχετε σε αυτό το ταξίδι με τη «Λαλίτσα» στην Ελλάδα της παράδοσης, της αυθεντικότητας ανθρώπων και αγαθών. Εμπειρίες και συναισθήματα θα μεταμορφώσουν τη δύναμή σας και θα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη σε όλους μας!

Τίτλος

Go to Top