Περιβαλλοντική  Έρευνα

Η περιβαλλοντική έρευνα χρειάζεται όραμα, πόρους και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Λαλίτσα στηρίζει τις καινοτόμες ιδέες, βρίσκει πόρους και σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες υποστηρίζει ερευνητικές δράσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται στη κοινωνία, με θετικό αντίκτυπο για τον άνθρωπο και τη βιοποικιλότητα.

Πιστεύουμε στην αξία του ατόμου και στην ομαδική δουλειά. Ενθαρρύνουμε την συνεργασία μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σωματείων και μελών για το μέγιστο αποτέλεσμα.