Γνωρίζω τις ελληνικές καλλιέργειες

Αμπέλια και «χρυσές» ελιές, με οδηγό την ιστορία, μας ταξιδεύουν στις ελληνικές καλλιέργειες, παραδοσιακές και σύγχρονες.

Πόσοι γνωρίζουμε τι καλλιεργείται σε κάθε περιοχή; Πόσο αλλάζουν οι καλλιέργειες με το πέρασμα του χρόνου; Ποιές είναι οι παραδοσιακές καλλιεργητικές φροντίδες και πώς έχουν εξελιχθεί;

Συνομιλούμε με παραγωγούς και συμμετέχουμε στις εργασίες, ανάλογα με την εποχή και το είδος καλλιέργειας.