Επιμόρφωση στις καλές πρακτικές

Σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξοικείωση ποικίλων κοινωνικών ομάδων με τις καλές πρακτικές.

Αναδεικνύουμε ανθρώπους με γνώση, μεράκι και μεταδοτικότητα που εφαρμόζουν τις καλές πρακτικές στο περιβάλλον, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Επενδύουμε χρόνο και πόρους στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κοινωνικού συνόλου μέσω της εκπαίδευσης, της κοινωνικής μόρφωσης και της συμμετοχικότητας. Το αποτέλεσμα μας ανταμείβει και κληροδοτείται στις επόμενες γενιές.