ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο lalitsa.com τον οποίο διαχειρίζεται η Λαλίτσα ΑμΚΕ. Η χρήση του ιστοτόπου είναι δωρεάν. Ελπίζουμε εδώ να βρείτε ενδιαφέρον υλικό και χρήσιμες πληροφορίες.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου lalitsa.com και του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού. Ο ιστότoπος είναι ιδιοκτησία της Λαλίτσα ΑμΚΕ, η οποία και τον διαχειρίζεται. Η χρήση του ιστοτόπου από εσάς προϋποθέτει την αποδοχή χωρίς καμία τροποποίηση όλων των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται εδώ και όλων των λοιπών κανόνων, διαδικασιών και πολιτικών (συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι μόνο, της Πολιτικής περί Ιδιωτικού Απορρήτου της Λαλίτσα ΑμΚΕ) που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστοτόπου και που ενδέχεται να δημοσιεύονται ανά διαστήματα στον ιστότοπο από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ (συνολικά οι όροι και προϋποθέσεις θα αποκαλούνται εφεξής “η Συμφωνία”).

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία πριν εισέλθετε στον ιστότοπό μας ή πριν τον χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η είσοδός σας σε αυτόν ή η χρήση οποιουδήποτε μέρους αυτού του ιστοτόπου προϋποθέτει τη συμφωνία σας ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να εισέλθετε στον ιστότοπο ούτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Ευθύνη όσων συνεισφέρουν περιεχόμενο.
Εάν συνεισφέρετε στο ιστολόγιο (blog), κάνετε σχόλια σε αυτό, αναρτάτε υλικό στον ιστότοπο, αναρτάτε συνδέσμους στον ιστότοπο ή άλλως πώς κάνετε χρήση (ή επιτρέπετε σε τρίτους να κάνουν χρήση) υλικού που διατίθεται μέσω αυτού του ιστοτόπου (κάθε είδους τέτοιο υλικό αποκαλείται εφεξής “Περιεχόμενο”), τότε αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για τυχόν ζημία που ενδέχεται να προκύψει από το εν λόγω Περιεχόμενο. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το κατά πόσο το εν λόγω Περιεχόμενο έχει τη μορφή κειμένου, γραφικών, ηχητικού αρχείου ή λογισμικού.

Κάθε φορά που διαθέτετε Περιεχόμενο αναλαμβάνετε την ευθύνη για αυτό και εγγυάστε ότι:
η φόρτωση, αντιγραφή και χρήση του Περιεχομένου αυτού δεν παραβιάζει δικαιώματα ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή εμπορικού απορρήτου τρίτων, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά

· εάν ο εργοδότης σας διαθέτει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί δημιουργίας δικής σας, εγγυάστε είτε

(i) ότι έχετε λάβει άδεια από τον εργοδότη σας να αναρτήσετε ή να διαθέσετε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου τυχόν λογισμικού, αλλά όχι μόνο, είτε

(ii) ότι έχετε εξασφαλίσει από τον εργοδότη σας απαλλαγή ως προς τα δικαιώματα επί του εν λόγω Περιεχομένου

· έχετε συμμορφωθεί πλήρως προς τυχόν άδειες που απαιτούνται από τρίτους σχετικά με το εν λόγω Περιεχόμενου και έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαθέσετε προς ενημέρωση στους τελικούς χρήστες τυχόν απαιτούμενους όρους χρήσης·
το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν εγκαθιστά κανενός είδους ιούς, ιούς τύπου worm ή Trojan horse, κακόβουλο λογισμικό (malware), ή άλλου είδους περιεχόμενο που προκαλεί ζημία ή καταστροφή

· το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητη αλληλογραφία τύπου spam, δεν έχει δημιουργηθεί από υπολογιστή ή με τυχαία διαδικασία (machine- or randomly-generated), και δεν περιλαμβάνει ανήθικο ή ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο με σκοπό την ανακατεύθυνση του χρήστη σε ιστοτόπους τρίτων ή τη βελτίωση της θέσης ιστοτόπων τρίτων σε κατατάξεις μηχανών αναζήτησης ή με σκοπό άλλες παράνομες πράξεις (όπως το ηλεκτρονικό ψάρεμα ‘phishing’) ή με σκοπό την παραπλάνηση των αποδεκτών του Περιεχομένου ως προς την πηγή του υλικού (όπως το ‘spoofing’)

· το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές και δεν υποκινεί την άσκηση βίας προς άτομα ή συλλογικότητες και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα περί ιδιωτικού απορρήτου ή περί δημοσιότητας κανενός τρίτου

· το ιστολόγιό σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων όπως σύνδεσμοι spam σε διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (newsgroups), σε καταλόγους ηλεκτρονικών διευθύνσεων, σε άλλα ιστολόγια και άλλους ιστοτόπους, ούτε χρησιμοποιεί παρόμοιες μεθόδους αυθαίρετης εμπορικής προώθησης

· το ιστολόγιό σας δεν φέρει ονομασία που ενδέχεται να παραπλανά τους αναγνώστες ώστε να νομίζουν ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο ή για άλλη εταιρεία. Για παράδειγμα, η διεύθυνση URL ή η ονομασία του ιστολογίου σας δεν είναι το όνομα προσώπου άλλου εκτός από το δικό σας ή εταιρείας άλλης εκτός από τη δική σας

· και εάν το Περιεχόμενο περιέχει κώδικα προγραμματισμού (computer code), έχετε ταξινομήσει και/ή περιγράψει με ακρίβεια το είδος, τον χαρακτήρα, τις χρήσεις και τις επιπτώσεις του υλικού που χρησιμοποιείτε, είτε σας έχει ζητηθεί αυτό από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ είτε όχι.

Υποβάλλοντας Περιεχόμενο στη Λαλίτσα ΑμΚΕ προς συμπερίληψη στον ιστότοπο χορηγείτε στη Λαλίτσα ΑμΚΕ μη αποκλειστική άδεια παγκόσμιας ισχύος, χωρίς την απαίτηση καταβολής δικαιωμάτων χρήσης, για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή και δημοσίευση του Περιεχομένου μόνο για τους σκοπούς της ανάδειξης, διανομής και προώθησης του Περιεχομένου σας.

Εάν διαγράψετε Περιεχόμενο, η Λαλίτσα ΑμΚΕ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να απομακρύνει το διεγραμμένο Περιεχόμενο από τον ιστότοπό της, αλλά αναγνωρίζετε ότι η μη διαθεσιμότητα του Περιεχόμενο στην προσωρινή μνήμη (cache) ή των παραπομπών στο Περιεχόμενο αυτό ενδέχεται να μην είναι άμεση.

Με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων δηλώσεων ή εγγυήσεων, η Λαλίτσα ΑμΚΕ διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια

(i) να αρνηθεί ή να διαγράψει περιεχόμενο για το οποίο ευλόγως κρίνει ότι παραβιάζει κάποια πολιτική της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο επικίνδυνο ή ανάρμοστο, ή

(ii) να διακόψει ή να αρνηθεί την πρόσβαση και χρήση του ιστοτόπου από οποιοδήποτε πρόσωπο ή συλλογικότητα για οποιονδήποτε λόγο.

Σε αυτή την περίπτωση η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν υποχρεούται να προβεί σε επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών.

Ευθύνη των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν έχει εξετάσει, ούτε μπορεί να εξετάσει, το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή, που αναρτάται στον ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τα αποτελέσματα αυτού του υλικού. Η διαχείριση του ιστοτόπου από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν συνεπάγεται ούτε υπονοεί ότι εγκρίνει το υλικό που αναρτάται σε αυτόν ούτε ότι θεωρεί αυτό το υλικό ακριβές, χρήσιμο ή μη επιβλαβές.

Ως χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνετε ο ίδιος την ευθύνη λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για τη δική σας προστασία και για την προστασία των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, ιούς τύπου worm και Trojan horse, καθώς και από άλλου είδους περιεχόμενο που προκαλεί ζημία ή καταστροφή σε αυτά τα συστήματα.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει περιεχόμενο προσβλητικό, απρεπές ή άλλως πώς επιλήψιμο, καθώς και περιεχόμενο που περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά σφάλματα και άλλα λάθη.

Ο ιστότοπος ενδέχεται επίσης να περιέχει υλικό που παραβιάζει δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου ή δημοσιότητας ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή άλλης ιδιοκτησίας τρίτων· ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο του οποίου η φόρτωση, αντιγραφή ή χρήση υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, δεδηλωμένους και μη.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ αποποιείται πάσας ευθύνης για τυχόν ζημία προκληθείσα από τη χρήση του ιστοτόπου από τους επισκέπτες ή από τυχόν φόρτωση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τους επισκέπτες.

Περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί σε άλλους ιστοτόπους.

Δεν έχουμε εξετάσει, ούτε μπορούμε να εξετάσουμε, το σύνολο του υλικού, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού υπολογιστή, που διατίθεται μέσω των ιστοτόπων και ιστοσελίδων προς τις οποίες περιέχει σύνδεσμο η lalitsa.com και οι οποίοι περιέχουν σύνδεσμο προς τη lalitsa.com. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν διαθέτει έλεγχο επί αυτών των ιστοτόπων και ιστοσελίδων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών. Με τη συμπερίληψη συνδέσμου προς ιστότοπο ή ιστοσελίδα εκτός της lalitsa.com, η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν εκπροσωπεί ούτε υπονοεί έγκριση του εν λόγω ιστοτόπου ή της εν λόγω ιστοσελίδας.

Ως χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνετε ο ίδιος την ευθύνη λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για τη δική σας προστασία και για την προστασία των συστημάτων του υπολογιστή σας από ιούς, ιούς τύπου worm και Trojan horse, καθώς και από άλλου είδους περιεχόμενο που προκαλεί ζημία ή καταστροφή σε αυτά τα συστήματα. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ αποποιείται πάσας ευθύνης για τυχόν ζημία προκληθείσα από τη χρήση άλλων ιστοτόπων και ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στη Λαλίτσα ΑμΚΕ.

Παραβίαση δικαιωμάτων δημιουργού και πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όπως η Λαλίτσα ΑμΚΕ ζητεί από άλλους να σέβονται τα δικαιώματά της ως προς την πνευματική ιδιοκτησία, αντιστοίχως σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων. Εάν θεωρείτε ότι υλικό που βρίσκεται στον ιστότοπο lalitsa.com ή υλικό προς το οποίο περιλαμβάνεται σύνδεσμος στον ιστότοπο lalitsa.com παραβιάζει τα δικαιώματα δημιουργού, καλείστε να ενημερώσετε τη Λαλίτσα ΑμκΕ συμφώνως προς όσα ορίζει η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Λαλίτσα ΑμΚΕ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκή Ένωσης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ θα ανταποκριθεί σε κάθε τέτοια ενημέρωση, μεταξύ άλλων, ανά περίπτωση ή κατά το δέον, προβαίνοντας σε απομάκρυνση του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζει τη συναφή νομοθεσία ή μεριμνώντας για την απενεργοποίηση όλων των συνδέσμων προς το επίμαχο υλικό.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ προβαίνει σε διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης του ιστοτόπου της από χρήστη ο οποίος, υπό κατάλληλες συνθήκες, δηλώνει αποφασισμένος να διαπράξει εκ νέου την παράβαση δικαιωμάτων δημιουργού ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή άλλων.

Σε μια τέτοια περίπτωση διακοπής χρήσης, η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν υποχρεούται να προβεί σε επιστροφή χρηματικών ποσών που τυχόν της έχουν καταβληθεί προηγουμένως.

Πνευματική Ιδιοκτησία.

Η παρούσα Συμφωνία δεν συνεπάγεται μεταφορά από τη Λαλίτσα ΑμΚΕ προς τον χρήστη πνευματικής ιδιοκτησίας είτε της Λαλίτσα ΑμΚΕ είτε τρίτου. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ διατηρεί αποκλειστικά κάθε δικαίωμα, ιδιοκτησιακό τίτλο και έννομο συμφέρον που απορρέει από αυτή την ιδιοκτησία και που ενέχεται σε αυτή.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ, ο ιστότοπος lalitsa.com και τα λογότυπα αυτών, καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ιστοτόπου είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Λαλίτσα ΑμΚΕ. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ιστοτόπου ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα τρίτων.

Η χρήση του ιστοτόπου δεν συνεπάγεται χορήγηση δικαιώματος ή άδειας προς τον χρήστη για αναπαραγωγή ή άλλως πώς χρήση των εμπορικών σημάτων της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή τρίτων.

Τροποποιήσεις.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας. Εσείς ως χρήστης φέρετε την ευθύνη να ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές την ιστοσελίδα όπου περιλαμβάνεται η παρούσα Συμφωνία. Η συνέχιση της χρήσης του ιστοτόπου ή της πρόσβασης σε αυτόν μετά από την ανακοίνωση τυχόν αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία ισοδυναμεί με αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ ενδέχεται να προσφέρει μελλοντικά νέες υπηρεσίες και/ή λειτουργίες στον ιστότοπό της (μεταξύ άλλων νέα εργαλεία και πόρους). Οι νέες αυτές λειτουργίες και/ή υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

Διακοπή.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δύναται να προβεί σε διακοπή της πρόσβασής σας σε ολόκληρο τον ιστότοπο ή σε μέρος αυτού ανά πάσα στιγμή, αιτιωδώς ή αναίτια, με ή χωρίς προειδοποίηση, διακοπή που θα έχει άμεση ισχύ. Εάν επιθυμείτε εσείς τη διακοπή ισχύος της παρούσας Συμφωνίας ή τη διακοπή λειτουργίας του λογαριασμού σας στη Λαλίτσα ΑμΚΕ (εάν διαθέτετε), μπορείτε απλώς να πάψετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Η Λαλίτσα δύναται πολύ απλά να διακόψει τη λειτουργία του ιστοτόπου στο πλαίσιο γενικής διακοπής της παροχής των υπηρεσιών μας. Όλες οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας που από τη φύση τους μπορούν να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη ισχύος αυτής, θα συνεχίσουν να ισχύουν, μεταξύ άλλων -αλλά όχι μόνο- οι διατάξεις περί κυριότητας, οι προειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου περί εγγυήσεων, οι διατάξεις περί αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Προειδοποίηση νομικού περιεχομένου περί εγγυήσεων.

Ο ιστότοπος παρέχεται ‘ως έχει’. Η Λαλίτσα ΑμΚΕ και οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι αυτής αποποιούνται με την παρούσα κάθε είδους εγγυήσεις, ρητές ή άρρητες, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμούς, τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Ούτε η Λαλίτσα ΑμΚΕ ούτε οι προμηθευτές και δικαιοπάροχοι αυτής παρέχουν κάποια εγγύηση ότι ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή ότι η πρόσβαση σε αυτόν θα είναι αδιάλειπτη και απρόσκοπτη. Αντιλαμβάνεστε ότι η φόρτωση περιεχομένου ή υπηρεσιών ή η με άλλον τρόπο πρόσβαση σε αυτό μέσω του ιστοτόπου λαμβάνει χώρα με δική σας ανάληψη κινδύνου και κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια.

Περιορισμός ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση η Λαλίτσα ΑμΚΕ ή οι προμηθευτές ή δικαιοπάροχοι αυτής δεν θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα που άπτεται της παρούσας Συμφωνίας, στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης, λόγω αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή για άλλους λόγους απορρέοντες από τον νόμο ή λόγους ισοδύναμους για:

(i) τυχόν ειδική, συγκυριακή ή επακόλουθη αποζημίωση

(ii) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών

(iii) τη διακοπή της χρήσης δεδομένων ή φθορά αυτών

ή (iv) τυχόν ποσά που υπερβαίνουν τα τέλη που έχετε καταβάλει στη Λαλίτσα ΑμΚΕ κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της γενεσιουργού αιτίας της αξίωσης.

Η Λαλίτσα ΑμΚΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αθέτηση υποχρέωσης ή καθυστέρηση λόγω περιστάσεων εκτός του εύλογου ελέγχου αυτής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στον βαθμό που απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία.

Γενική Δήλωση και Εγγύηση.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι

(i) η χρήση του ιστοτόπου από εσάς θα συνάδει αυστηρά με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Λαλίτσα ΑμΚΕ, με την παρούσα Συμφωνία και με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας ή κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη συμπεριφορά στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, και συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη μεταβίβαση τεχνικών δεδομένων από τη χώρα κατοικίας σας σε τρίτες χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

(ii) ότι η χρήση από εσάς του ιστοτόπου δεν συνιστά παραβίαση ή κατάχρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε από πάσα ευθύνη τη Λαλίτσα ΑμΚΕ, τους αναδόχους και δικαιοπάροχους αυτής καθώς και τους διευθυντές, αξιωματούχους, υπαλλήλους και εκπροσώπους αυτών από κάθε αξίωση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που ενδεχομένως ανακύψει στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, της παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας.

Διάφορα.

Η παρούσα Συμφωνία αναρτάται εδώ στο σύνολό της και συνιστά τη Συμφωνία μεταξύ της Λαλίτσα ΑμΚΕ και εσάς με την ιδιότητα του χρήστη του ιστοτόπου και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση που θα φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Λαλίτσα ΑμΚΕ ή με ανάρτηση αναθεωρημένης εκδοχής στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ιστοτόπου.

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες . Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της πόλης Κατερίνης της Ελλάδας.

Ημερολόγιο τροποποιήσεων:

Καμία τροποποίηση έως σήμερα.

Πνευματική ιδιοκτησία πρωτότυπου κειμένου στα αγγλικά: TopNonprofits.com και Automattic.com
Μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά: Λαλίτσα ΑμΚΕ (Γ.Ι.)
Πνευματική ιδιοκτησία Ελληνικού κειμένου: Λαλίτσα ΑμΚΕ