Φόρτωση Εκδηλώσεις

Εκπαίδευση για τα μέλη της Λαλίτσας στην επιστημονική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα για τέσσερεις μέρες θα γνωρίσουμε την τεχνική δαχτυλίωσης ειδών ορνιθοπανίδας.
Για τα μέλη της Λαλίτσας προβλέπεται δωρεάν συμμετοχή .
Όποιες δωρεές δοθούν για την συγκεκριμένη δράση θα διατεθούν εξολοκλήρου για την προμήθεια δακτυλιωτικού εξοπλισμού.

Share This Post