Ζεστές καρδιές…τέχνη και χαμόγελα.

Δράσεις της Λαλίτσας με το Ειδικό Σχολείο Κατερίνης Άλλη μια χρονιά η κοινότητα της Λαλίτσας συνεργάστηκε με την ομάδα του Ειδικού Σχολείου. Με την εμπειρία και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών επιλέχθηκαν οι δράσεις, που

Τέχνη, προσφορά και έκφραση για την Λαλίτσα και το Ειδικό σχολείο Κατερίνης

Αξιοποιώντας τις προτάσεις των μελών μας προτείναμε στο ειδικό Νηπιαγωγείο Κατερίνης την αρχή μιας συνεργασίας και τελικά παιδιά και εκπαιδευτικοί μας δέχθηκαν στην αγκαλιά τους. Στόχος να προσφέρουμε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις στους μαθητές, να

Go to Top